pkk
08 فروردین 1402 - 17:43

اینجا روزی دریا بوده است

بندرترکمن- کاهش تراز و پسروی آب خلیج گرگان سبب شده تا حدود یک سوم از این پهنه آبی به اراضی لم یزرع و محلی برای رفت و آمد خودرو مسافران تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیج گرگان یکی از بزرگترین مخازن آب نسبتاً شیرین متصل به دریای خزر بوده که ادامه زندگی بسیاری از جانداران در بزرگ‌ترین دریاچه زمین به اتصال آن با دریا وابسته است. این اکوسیستم بی‌همتا طی سال‌های اخیر به سبب خشکسالی و تغییرات اقلیمی شرایط بسیار بدی را تجربه می‌کند.

یک سوم مساحت این پهنه آبی خشک شده و در سمت تصویر دیواره موج شکن را مشاهده می‌کنید.

خشکی خلیج گرگان به حدی است که امکان تردد با خودرو در آن میسر بوده و احشام در بستر آن در حال تعلیف هستند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1114532